Сталінські командос. Українські партизанські формування 1941-1944

Опис:

Путінські операції проти України деякою мірою скопійовані зі зразків 1940-х років. Безоглядне застосування тактики випаленої землі, умисне провокування окупантів до репресій проти мирних жителів, спалення своїх же сіл, хаотичний збір у населення «продподатку», що доповнювались розбоєм, пияцтвом, розпустою й насильством, братовбивчі внутрішні конфлікти, вживання допінгу, оперативне використання бактеріологічної зброї і, нарешті, людоїдство – все це було не випадковим наслідком масового кровопролиття і не спонтанною «народною відповіддю» на жорстокість нацистського панування, а закономірними проявами малої сталінської війни на винищення. Ця книга розповідає про історичне підґрунтя протистояння 2014 року в Україні. Перше видання: Сталинские коммандос. Украинские партизанские формирования. Малоизученные страницы истории, 1941–1944. М.: Центрполиграф, 2008. – 477 с.

Олександр ГОГун

СталінСькі командоС

Українс\fкі парт\bзанс\fк\сі формування,1941–1944 рр.

КИЇВ 2014

www.nashformat.ua

Путінські операції проти України деякою мірою скопійовані зі зразків

1940-х років. Безоглядне застосування тактики випаленої землі, умисне провокування

окупантів до репресій проти мирних жителів, спалення своїх же сіл, хао-

тичний збір у населення «продподатку», що доповнювались розбоєм, пи-

яцтвом, розпустою й насильством, братовбивчі внутрішні конфлікти, вжи-

вання допінгу, оперативне використання бактеріологічної зброї і, нарешті,

людоїдство – все це було не випадковим наслідком масового кровопролиття

і не спонтанною «народною відповіддю» на жорстокість нацистського па-

нування, а закономірними проявами малої сталінської війни на винищення. Ця книга розповідає про історичне підґрунтя протистояння 2014 року в

Україні.

Перше видання: Сталинские коммандос. Украинские партизан-

ские формирования. Малоизученные страницы истории, 1941–1944.

М.: Центрполиграф, 2008. – 477 с.

УДК 94:355.425.4](477)’’1941/1944’’

ББК 63.3(4Укр)622.5

Г58

УДК 94:355.425.4](477)’’1941/1944’’ББК 63.3(4Укр)622.5

Гогун ОлександрСталінські командос. Українські партизанські формування,

1941–1944 рр. / перекл. Катерина Демчук. — Київ: «Наш Формат».

— 2014. — 504 с. — іл.

ISBN 978-966-97425-4-4

Г58

ISBN 978-966-97425-4-4

© Гогун О., 2008

© Демчук К., переклад, 2014

© ТОВ «НФ», виключна ліцензія на видання,

оригінал-макет, 2014

Читати далі
Додати відгук