Четвертая республика: Почему Европе нужна Украина, а Украине – Европа

Опис:

Возможно, лет через 20 события, пережитые Украиной в 2014–2016 годах, будут восприниматься не как череда испытаний, а как начало новой эпохи. Одно из ключевых дей­ствующих лиц этого периода — глава Администрации Президента Борис Ложкин рассказывает в этой книге о том, как строилось новое украинское государство, свободное от наследия советской власти и господства олигархов. «Четвертая республика» — книга о возвращении Украины в европейскую семью народов, о том, что уже сделано, и о том, что сделать только предстоит.

Аннотация

Возможно, лет через 20 события, пережитые Украиной в 2014–2016 годах, будут восприниматься не как череда испытаний, а как начало новой эпохи. Одно из ключевых дей­ствующих лиц этого периода — глава Администрации Президента Борис Ложкин рассказывает в этой книге о том, как строилось новое украинское государство, свободное от наследия советской власти и господства олигархов. «Четвертая республика» — книга о возвращении Украины в европейскую семью народов, о том, что уже сделано, и о том, что сделать только предстоит.

Можливо, через років 20 події, пережиті Україною у 2014–2016 роках, сприйматимуться не як низка випробувань, а як поча­ток нової епохи. Один з ключових діячів цього періоду — глава Адміністрації Президента України Борис Ложкін розповідає у цій книзі про те, як будувалася нова українська держава, вільна від спадщини радянської влади і панування олігархів. «Четверта республіка» — книга про повернення України до європейської сім’ї народів, про те, що вже зроблено, і про те, що доведеться ще зробити.

Читати далі
Додати відгук