Одіссея

Жанр: Класична література

Правовласник: Фоліо

Дата першої публікації: 2018

Опис:

Гомерівський епос складається з двох епопей — «Іліади» і «Одіссеї». У першій із них йдеться про подвиги звитяжців під час Троянської війни. У другій розповідається про повернення Одіссея — одного з героїв Троянської війни — на рідний острів Ітаку та про незвичайні пригоди, які йому довелося пережити. «Одіссея» дихає величавим спокоєм, вона сповнена духовної краси і величі та є завершеним втіленням класичної епопеї. По- ема наповнена цікавим побутово-звичаєвим змістом життя ста- родавніх еллінів, і разом з тим вона нас вводить у казково-фан- тастичний світ грецької міфології. Поема відзначається досить складною і довершеною компо- зицією, що свідчить про високий художній рівень, якого досяг- ла поезія гомерівського часу.

Cover
Анотація

Гомерівський епос складається з двох епопей — «Іліади» і «Одіссеї». У першій із них йдеться про подвиги звитяжців під час Троянської війни. У другій розповідається про повернення Одіссея — одного з героїв Троянської війни — на рідний острів Ітаку та про незвичайні пригоди, які йому довелося пережити. «Одіссея» дихає величавим спокоєм, вона сповнена духовної краси і величі та є завершеним втіленням класичної епопеї. Поема наповнена цікавим побутово-звичаєвим змістом життя стародавніх еллінів, і разом з тим вона нас вводить у казково-фантастичний світ грецької міфології.

Поема відзначається досить складною і довершеною композицією, що свідчить про високий художній рівень, якого досягла поезія гомерівського часу.

 Гомер

Одіссея

Читати далі
Додати відгук