Гуцульщина. Частина 1-2

Жанр: Історія України, Географія

Правовласник: Фоліо

Дата першої публікації: 2019

Опис:

"Володимир Шухевич (1849—1915) — визначний український етнограф, фольклорист, публіцист, педагог, культурно-освітній і громадський діяч, дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шев- ченка, дід головного командира УПА генерала Романа Шухевича. Найбільшим результатом його багаторічної етнографічної пра- ці стала п’ятитомна монографія «Гуцульщина», присвячена дослі- дженню матеріальної і духовної культури галицьких гуцулів, видана у 1899—1908 роках Науковим товариством імені Шевченка у Львові й надрукована у чотирьох томах. «Гуцульщину» високо оцінили вітчизняні й зарубіжні діячі науки і культури, а Іван Франко від- значав, що про вартість праці В. Шухевича найкраще свідчить те, що вона іще в рукописі була перекладена польською. До видання увійшли перша та друга частини «Гуцульщини». Перша частина, яку редагував І. Франко, містить вісім розділів: фізіографічний, етнологічний, статистичний огляди, гуцульське село, оседок, ноша, цер- ква, харч. У другій частині докладно описані звичайні заняття гуцулів (сі- нокоси, рибарство, стрілецтво), а також домашні промисли (бондарство, столярство, кушнірство, ткацтво та ін.)."

УДК 39(477.85/87)

Ш98

Художник-оформлювач Р. В. Варламов

ISBN 978-966-03-7449-2

(Першодруки)

ISBN

978-966-03-8858-1

© Р. В. Варламов, художнє оформлення, 2019

©

Видавництво

«Фоліо», марка серії, 2016

Серія «Першодруки»

заснована

у 2016 році

Шухевич В. О.

Гуцульщина. — Ч. I—ІІ / Володимир Шухевич; ху дож.-

офор млювач Р. В. Варламов. — Харків: Фоліо, 2019. —

332

с. — (Першодруки). — Репринт. вид.

ISBN

978-966-03-7449-2 (Першодруки).

ISBN

978-966-03-8858-1.

Володимир Шухевич (1849—1915) — визначний український етнограф, фольклорист, публіцист, педагог, культурно-освітній і громадський діяч, дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шев -

ченка, дід головного командира УПА генерала Романа Шухевича.

Найбільшим результатом його багаторічної етнографічної пра -

ці

стала п’ятитомна монографія «Гуцульщина», присвячена дослі -дженню матеріальної і духовної культури галицьких гуцулів, видана у 1899—1908 роках Науковим товариством імені Шевченка у Львові й надрукована у чотирьох томах. «Гуцульщину» високо оцінили вітчизняні й зарубіжні діячі науки і культури, а Іван Франко від-

значав, що про вартість праці В. Шухевича найкраще свідчить те, що вона іще в рукописі була перекладена польською. До видання увійшли перша та друга частини «Гуцульщини». Перша частина, яку редагував І. Франко, містить вісім розділів: фізіографічний, етнологічний, статистичний огляди, гуцульське село, оседок, ноша, цер -

ква,

харч. У другій частині докладно описані звичайні заняття гуцулів (сі -нокоси, рибарство, стрілецтво), а також домашні промисли (бондарство, столярство, кушнірство, ткацтво та ін.).

УДК 39(477.85/87)

Ш98

Читати далі
Додати відгук