Гуцульщина. Частина 3

Жанр: Географія, Суспільні науки

Правовласник: Фоліо

Дата першої публікації: 2019

Опис:

"Володимир Шухевич (1849—1915) — визначний український етнограф, фольклорист, публіцист, педагог, культурно-освітній і громадський діяч, дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, дід головного коман- дира УПА генерала Романа Шухевича. Найбільшим результатом його багаторічної етнографічної праці стала п’ятитомна монографія «Гуцульщина», присвячена дослідженню матері- альної і духовної культури галицьких гуцулів, видана у 1899—1908 роках Науковим товариством імені Шевченка у Львові й надрукована у чотирьох томах. «Гуцульщину» високо оцінили вітчизняні й зарубіжні діячі науки і культури, а Іван Франко відзначав, що про вартість праці В. Шухевича найкраще свідчить те, що вона іще в рукописі була перекладена польською. У третій частині п’ятитомної праці В. Шухевича описано гуцульські обряди і родинні звичаї, танці, музичні інструменти. Також тут вміщено тексти пісень і нотні записи — для скрипки, сопілки, трембіти та ін."

ISBN 978-966-03-7449-2

(Першодруки)

ISBN 978-966-03-8859-8

© С. П. Павлюк, післямова, 2 019

© Р. В. Варламов, художнє оформ­

лення,

2019

© Видавництво

«Фоліо», марка

серії,

2016

Шухевич В. О.

Гуцульщина. — Ч. ІІІ / Володимир Шухевич; післямова

С. П. Павлюка; ху дож. ­ офор м лювач Р. В. Варламов. — Харків:

Фоліо, 2019. — 271 с. — (Першодруки). — Репринт. вид.

ISBN

978

­

966 ­ 03 ­ 7449 ­ 2 (Першодруки).

ISBN

978

­

966 ­ 03 ­ 8859 ­ 8.

Володимир Шухевич (1849—1915) — визначний український етнограф, фольклорист, публіцист, педагог, культурно ­ освітній і громадський діяч, дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, дід головного коман-

дира УПА генерала Романа Шухевича.

Найбільшим результатом його багаторічної етнографічної праці стала п’ятитомна монографія «Гуцульщина», присвячена дослідженню матері-альної і духовної культури галицьких гуцулів, видана у 1899—1908 роках Науковим товариством імені Шевченка у Львові й надрукована у чотирьох томах. «Гуцульщину» високо оцінили вітчизняні й зарубіжні діячі науки і культури, а Іван Франко відзначав, що про вартість праці В. Шухевича найкраще свідчить те, що вона іще в рукописі була перекладена польською. У третій частині п’ятитомної праці В. Шухевича описано гуцульські обряди і родинні звичаї, танці, музичні інструменти. Також тут вміщено тексти пісень і нотні записи — для скрипки, сопілки, трембіти та ін.

УДК 39(477.85/87)

Ш98

Художник­оформлювач

Р. В. Варламов

Післямова

С. П. Павлюка

Серія

«Першодруки»

заснована

у 2016 році

УДК 39(477.85/87)

Ш98

Читати далі
Додати відгук