Тіні згаданих предків

Опис:

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Пропонована книжка може відповісти на чимало питань, які цікавлять і турбують кожного українця. • Народи України у найдавнішу добу • Україна в часи Великого переселення народів: у пошуках слов’ян • Початки Русі та ранні етапи розвитку держави • «Золота доба» Русі: від початку ХІ ст. до смерті Ярослава

cover.png

t1.jpg

73307.png

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»

2016

ISBN 978-617-12-0694-6 (epub)

Жодну з частин цього видання не можна копіювати або відтворювати в будь-якій формі без письмового дозволу видавництва

Електронна версія зроблена за виданням:

Т42 Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів. Прадавня Україна, Русь і походження українців / Упоряд. К. Галушко. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімей­ного Дозвілля», 2016. 352 с. : іл.

ISBN 978-617-12-0460-7

УДК 94(477)

ББК Т3(4Ук)6-4

За підтримки

Інституту історії України НАН України

Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Українського інституту національної пам’яті

Рекомендовано до друку вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 10 від 22 жовтня 2015 р.)

Авторський колектив:

Михайло ВІДЕЙКО, Олексій КОМАР, Андрій ПЛАХОНІН, Євген СИНИЦЯ, Олександр МОЦЯ

Упорядкування Кирила Галушка

Рецензенти:

Геннадій Боряк, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України

Читати далі
Додати відгук