«Колись русалки по землі ходили…»

Правовласник: «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

Дата першої публікації: 2018

Опис:

Здавна й дотепер українці вірили в русалок, відьом та потерчат, уважали, що «нечистий» дух передчасно померлих змушує їх «ходити» після смерті й шкодити живим, а лісами сновигають звабники-перелесники. Доля та Смерть в уявленнях людей були цілком реальними створіннями, які мали жіночу подобу, так само як Пропасниця та Чума, Неділя і П’ятниця… Розмаїття надприродних істот, чиє походження, вигляд і функції тісно пов’язані із повсякденням людей, становить складну систему міфологічних уявлень населення України. Ця книжка — поєднання наукової інтерпретації міфологічних вірувань і уявлень українців та «живих» усних текстів, записаних авторкою від носіїв традиції в різних регіонах України. Традиційні жіночі постаті української міфології проаналізовані разом із такими явищами культури, як народна релігійність і народна медицина. Книжка орієнтована на широку читацьку аудиторію та буде цікавою кожному, хто прагне поглибити свої знання з української культури.

cover.png

r997.jpg

r998.jpg

973329.png

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»

2018

ISBN 978-617-12-5563-0 (epub)

Жодну з частин цього видання не можна копіювати або відтворювати в будь-якій формі без письмового дозволу видавництва

Електронна версія зроблена за виданням:

УДК 93/94

Б90

Рекомендовано до друку вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (протокол № 1 від 15 лютого 2018 р.)

Науковий редактор:

Олена Боряк, етнологиня, докторка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу етнології Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф

Рецензенти: Марина Гримич, етнологиня, докторка історичних наук, професорка Олександра Бріцина, фольклористка, кандидатка філологічних наук Олена Соболєва, етнологиня, кандидатка історичних наук

973157.png

r999.jpg

Дизайн обкладинки та макета

CreaLab

Creative Laboratory

Ілюстрація на обкладинці

Олександри Чернік

ISBN 978-617-12-5113-7

© Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», видання українською мовою, 2018

© Книжковий Клуб «Клуб Сімей­ного Дозвілля», художнє оформлення, 2018

Читати далі
Додати відгук