Секреты экономических показателей

Опис:

Права на перевод и печать получены по соглашению с издательством Pearson Education, Inc, выпускающим книги под маркой Wharton School Publishing (One Lake Street, Upper Saddle River, NJ 07458 U.S.A.) Authorized translation from the English language edition, entitled THE SECRETS OF ECONOMIC INDICATORS: HIDDEN CLUES TO FUTURE ECONOMIC TRENDS AND INVESTMENT OPPORTUNITIES. 1st Edition, ISBN 013145501X, by BAUMOHL, BERNARD published by Pearson Education Inc., publishing as Wharton School Publishing, Copyright © 2005 by Pearson Education, Inc. Publishing as Wharton School Publishing, Upper Saddle River, New Jersey 07458 All Rights Reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. RUSSIAN language edition published by BALANCE BUSINESS BOOKS, Copyright © 2007. Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведе- на в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Hidden Clues to Future Economic Trends

and Investment Opportunities

Bernard Baumohl

Скрытые ключи к будущим

экономическим тенденциям

и инвестиционным возможностям

Бернард Баумоль

Перевод с английского О.В. Теплых

Под научной редакцией А.В. Григораш

Днепропетровск

Баланс Бизнес Букс

2007

УДК 336.221.22

ББК 65.9(2)26

Б 29Права на перевод и печать получены по соглашению с издательством

Pearson

Education, Inc, выпускающим книги под маркой Wharton School Publishing (One Lake

Street, Upper Saddle River, NJ 07458 U.S.A.)

Authorized translation from the English language edition, entitled THE SECRETS OF

ECONOMIC INDICATORS: HIDDEN CLUES TO FUTURE ECONOMIC TRENDS AND IN

-

VESTMENT OPPORTUNITIES. 1st Edition, ISBN 013145501X, by BAUMOHL, BERNARD

published by Pearson Education Inc., publishing as Wharton School Publishing, Copyright

© 2005 by Pearson Education, Inc. Publishing as Wharton School Publishing, Upper Saddle

River, New Jersey 07458 All Rights Reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form

or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any infor

-

mation storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. RUSSIAN

language edition published by BALANCE BUSINESS BOOKS, Copyright © 2007.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведе-

на в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских

прав.

Баумоль Бернард

Б 29 Секрети економічних показників: Приховані ключі до майбутніх економіч

них тенденцій та інвестиційних можливостей/

Пер. з англ., За наук. ред.

Г.В. Григораш – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 352 с.

ISBN 0-13-14-5501-Х (англ.)

ISBN 978-966-8644-97-9

Нові економічні показники значно впливають на курс акцій, облігацій та валюти. Ці

статистичні дані викликають великий інтерес фінансових менеджерів, оскільки містять

основні секрети майбутнього розвитку економіки і фінансових ринків. Прочитавши цю

книгу, ви зможете використовувати ці показники для прийняття більш ефективних ін

-

вестиційних рішень на професіному рівні.

Незалежно від того, хто ви – інвестор, брокер, менеджер, дослідник, журналіст чи

студент, – ця книга для вас стане незамінною. Ніхто не може з точністю спрогнозувати

майбутнє, але за допомогою цієї книги ви зможете зробити це настільки точно, наскіль

-

ки це можливо.

УДК 336.221.22

ББК 65.9(2)26

ISBN 0-13-14-5501-Х (англ.) © 2005 by Pearson Education, Inc. Publishing

as Wharton School Publishing Upper Saddle River,

New Jersey 07458

ISBN 978-966-8644-97-9 © Баланс Бизнес Букс, 2007

Читати далі
Додати відгук