Інтелектуальні витоки європейської Реформації

Опис:

У книжці відомого оксфордського історика і теолога Алістера Мак-Ґрата розглянуто інтелектуальні витоки двох головних напрямків Реформації – люте- ранського і реформатського. Як можна пояснити релігійні ідеї першого поко- ління чільних реформаторів, особливо Лютера і Цвінґлі? Які чинники, інтелек- туальні й соціальні, покликали їх до життя? Чи не слід говорити про «інтелек- туальні витоки Реформацій» у множині? Який зв’язок між Реформацією і Рене- сансом? Була Реформація лише одним з аспектів Ренесансу, чи вона має особ- ливе значення в сенсі своєї тематики, передумов, джерел або методів? Пошук інтелектуальних коренів Реформації, доводить автор, вимагає детального аналі- зу тяглості та перервності між двома цими епохами в історії думки та ставить перед істориком ідей і теологом надзвичайно важливі питання. Книжка розрахована на фахівців-істориків, літературознавців і теологів.

Київ

Ніка-Центр

2013

Alister E. McGrath

The Intellectual Origins

of the European

Reformation

Алістер Мак-Ґрат

Інтелектуальні витоки

європейської

Реформації

Серія «Ідеї та Історії»

Заснована в 2007 р. Випуск 1

УДК 274/278+94(100)=03.111=161.2

ББК 86.376:63.3(0)4(4Укр)

М15

Переклад з англійської Миколи Климчука і Тараса Цимбала

Науковий консультант Олексій Толочко

Редактор Кость Горобенко

Дизайнер обкладинки Володимир Романишин

У книжці відомого оксфордського історика і теолога Алістера Мак-Ґрата

розглянуто інтелектуальні витоки двох головних напрямків Реформації – люте-

ранського і реформатського. Як можна пояснити релігійні ідеї першого поко-

ління чільних реформаторів, особливо Лютера і Цвінґлі? Які чинники, інтелек-

туальні й соціальні, покликали їх до життя? Чи не слід говорити про «інтелек-

туальні витоки Реформацій» у множині? Який зв’язок між Реформацією і Рене-

сансом? Була Реформація лише одним з аспектів Ренесансу, чи вона має особ-

ливе значення в сенсі своєї тематики, передумов, джерел або методів? Пошук

інтелектуальних коренів Реформації, доводить автор, вимагає детального аналі-

зу тяглості та перервності між двома цими епохами в історії думки та ставить

перед істориком ідей і теологом надзвичайно важливі питання.

Книжка розрахована на фахівців-істориків, літературознавців і теологів.

В оформленні обкладинки використано фрагменти

англійських середньовічних вітражів

Усі права застережено. Відтворювати будь-яку частину цього видання у будь-якій формі

та в будь-який спосіб без письмової згоди правовласників заборонено

Переклад за: Alister E. McGrath. The Intellectual Origins of the European Refor-

mation (second edition) (ISBN 0-631-22939-6)

This edition is published by arrangement with Blackwell Publishing Ltd., Oxford.

Translated by Nika Centre Publishing Co from the original English language ver-

sion. Responsibility of the accuracy of the translation rest solely with the Nika Centre

Publishing Co and is not responsibility of Blackwell Publishing Ltd.

First edition published 1987 by Blackwell Publishers Ltd.

Second edition first published 2004 by Blackwell Publishing Ltd.

ISBN 978-966-521-460-1

ISBN 978-966-521-459-5 (Серія «Ідеї та

Історії») Copyright © 1987, 2004 by Alister E. McGrath

© Серія «Ідеї та Історії». Видавництво «Ніка-

Центр», 2007

Читати далі
Додати відгук