Функціонування системи соціального забезпечення в УСРР 1921 – першої половини 1930-х років. Історичний аспект

Жанр: Історія, Історія України, Історичні періоди

Правовласник: Ніка-Центр

Дата першої публікації: 2005

Опис:

У брошурі висвітлено особливості становлення та функціонування системи соціального забезпечення в УСРР періоду непу та сталінської модернізації суспільно-економічних відносин кінця 1920-х – першої половини 1930-х рр., показано діяльність установ та організацій громадської взаємодопомоги, запровадження соціального страхування робітників і службовців, умови та принципи пенсійного утримання інвалідів першої світової та громадянської воєн, родин червоноармійців. Для істориків, викладачів вищої школи, студентів соціогуманітарних дисциплін.

В. Г. Шарпатий

Функціонування системи соціального

забезпечення в УСРР

1921 – першої половини 1930-х років

Історичний аспект

Київ

Ніка-Центр

2005

2 УДК 36.477(1921–пер.пол.1930)

ББК 63.3(2)614:65.272(4Укр)

Ш25

Рецензенти:

Т.В. Марусик – доктор історичних наук, професор;

М.Р. Плющ – доктор історичних наук, професор.

Рекомендовано Вченою радою

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

(протокол № 9 від 26 травня 2005 р.)

Шарпатий В.Г.

Ш25 Функціонування системи соціального забезпечення в УСРР

1921 – першої

половини 1930-х років. Історичний аспект. – К.:

Ніка-Центр, 2005.– 88 с.

ISBN 966-521-344-X

У брошурі висвітлено особливості становлення та функціонування

системи соціального забезпечення в УСРР періоду непу та сталінської

модернізації суспільно-економічних відносин кінця 1920-х – першої

половини 1930-х рр., показано діяльність установ та організацій

громадської взаємодопомоги, запровадження соціального страхування

робітників і службовців, умови та принципи пенсійного утримання

інвалідів першої світової та громадянської воєн, родин

червоноармійців.

Для істориків, викладачів вищої школи, студентів

соціогуманітарних дисциплін.

ISBN 966-521-344-X

© В.Г.Шарпатий, 2005

© Оригінал-макет. Видавництво “Ніка-

Центр”, 2005

Читати далі
Додати відгук