Пандори. Непередбачувана ціна цивілізації

Опис:

Відомий американський популяційний генетик, керівник Генографічного проекту Національного географічного товариства США Спенсер Велз на основі передових наукових досліджень показує, як сучасні дії людства (як успіхи, так і проблеми) визначаються доісторичною еволюційною спадщиною людини та фундаментальними рішеннями щодо способу життя, які людство ухвалювало в минулому. Широкий спектр явищ сучасного життя – від антропогенної зміни клімату до епідемії ожиріння та психічних розладів – корениться в еволюційній історії, в яку зараз можна зазирнути завдяки здобуткам у вивченні людського геному. Довгочасні еволюційні тенденції порушують фундаментальні питання щодо найближчого майбутнього людства. Розрахована на професійних істориків та інших дослідників суспільств, а також на широке коло читачів, яких цікавить минуле та хвилює майбутнє людства.

Спенсер Велз

ПОСІВИ ПАНДОРИ

Непередбачена ціна цивілізації

Серія «VIAE HUMANAE»

Заснована в 2009 р . Випуск 3

Spencer Wells

Pandora’s Seed

The Unforeseen Cost

of Civilization

ALLEN LANE

an imprint of

PENGUIN BOOKS

Спенсер Велз

Посіви Пандори

Непередбачена ціна

цивілізації

Київ

Ніка-Центр

2011

УДК 316

ББК 60.522

В27

Переклад з англійської та наукова редакція

к. соц . н . Тараса Цимбала

Відомий американський популяційний генетик , керівник Гено -

графічного проекту Національного географічного товариства США

Спенсер Велз на основі передових наукових досліджень показує , як

сучасні дії людства (як успіхи , так і проблеми ) визначаються доіс -

торичною еволюційною спадщиною людини та фундаментальними

рішеннями що

до способу життя , які людство ухвалювало в минулому .

Широкий спектр явищ сучасного життя – від антропогенної зміни

клімату до епідемії ожиріння та психічних розладів – корениться в

еволюційній історії , в яку зараз можна зазирнути завдяки здобуткам

у вивченні людського геному . Довгочасні еволюційні тенденції по -

рушують фундаментальні питання щодо найближчого майбутнього

людства .

Розрахована на професійних іс

ториків та інших дослідників

суспільств , а також на широке коло читачів , яких цікавить минуле

та хвилює майбутнє людства .

В оформленні обкладинки використано картину

Вінсента Ван -Ґоґа «Житнє поле з круками » (1890 р .)

Переклад за виданням :

Spencer Wells Pandora’s Seed. The Unforeseen Cost of Civilization ISBN 978-0-713-99755-2

Copyright © Spencer Wells, 2010

© Переклад . Т. Цимбал , 2011

© Оригінал -макет . Видавництво «Ніка -

Центр », 2011

© Серія «VIAE HUMANAE». Видавництво

«Ніка -Центр », 2009

ISBN 978-966-521-596-7

Читати далі
Додати відгук