Білосніжка та семеро гномів

Опис:

Улюблена дитяча казка у бездоганному «абабагаламазькому» викладі. Нагороди: 1-ша премія Національного конкурсу «Мистецтво книги України-1999»

Õ

Õó

óä

ä î

îæ

æ í

íè

è \b

\b

Î

Î \b

\bñ

ñ\f

\f í

í\f

\f

²

²Ã

à Í

Í À

À Ù

Ù Å

ÅÍ

Í Ê

ÊÎ

Î

Á

²Ë Î ÑͲÆÊÀ

БІЛОСНІЖ\bА ТА СЕ\fЕРО ГНО\fІВ

За моти\bами Волта Д\fснея

© «АБАБАГАЛА\fАГА», 2006

Ілюстрації © Оксана Ігнащенко, 1997, 2006

Переказ І.\fалковича за перекладом Віталія \bоротича \bомп’ютерні чари: Світлана Підопригорина

Право на видання цієї книжки належить

«Видавництву Івана \fалковича «АБАБАГАЛА\fАГА»: Свідоцтво: серія Д\b, № 759 від 2.01.2002 Адреса: 01004, \bиїв, вул.Басейна, 1/2 Тел/факс: (044) 235 01 05; 234 11 31 Email: ivan@ababa.kiev.ua

ISBN 9667047504

Á

Á²

²Ë

Ë Î

Î Ñ

ÑÍ

Í ²

²Æ

Æ Ê

ÊÀ

À Ò

ÒÀ

À Ñ

ÑÅ

ÅÌ

Ì Å

ÅÐ

ÐÎ

Î Ã

ÃÍ

Í Î

ÎÌ

Ì ²

²Â

Â

Ò

Ò À

À Ñ

ÑÅ

ÅÌ

Ì Å

ÅÐ

ÐÎ

Î Ã

ÃÍ

Í Î

ÎÌ

Ì ²

²Â

Â

Для малят \biд 2 д\f 1O2

о

од

дн

н і

ій

й

м

м а

а\b

\b е

ен

н ь

ьк

к і

ій

й

к

к \f

\f а

аї

їн

н і

і

ж

ж и

и\b

\bа

а

к

к о

о \f

\f о

о\b

\bе

ев

в а

а

д

д и

и в

во

о в

ви

и ж

ж н

но

ої

ї

в

в \f

\f о

од

ди

и .

.

К

К о

о\f

\f о

о\b

\bе

ев

в а

а

д

д у

уж

ж е

е

х

х о

о т

ті

і\b

\b а

а

м

м а

ат

ти

и

д

д о

о н

н е

еч

ч к

ку

у,

,

і

і ,

,

п

п е

ев

в н

н о

о,

, м

м \f

\fі

ію

ю

ї

ї ї

ї

п

п і

ід

д с

с\b

\b у

ух

х а

а\b

\b и

и

д

д о

о б

б\f

\f і

і

ч

ч а

а\f

\f і

ів

в н

н и

и ц

ці

і,

,

б

б о

о

н

н е

ез

за

а б

б а

а\f

\f о

ом

м

у

у

н

н е

еї

ї

й

й

с

с п

п \f

\fа

ав

в д

д і

і

н

н а

а\f

\f о

од

ди

и \b

\bа

ас

ся

я

м

м а

а\b

\b е

ен

н ь

ьк

к а

а

д

д і

ів

в ч

ч и

и н

нк

ка

а.

.

О

О д

дн

н а

акк

к

к о

о \f

\f о

от

тк

к и

и м

м

б

б у

у\b

\b о

о

щ

щ а

ас

ст

тя

я

к

к о

о \f

\f о

о\b

\bе

ев

в и

и :

:

\b

\b и

и ш

ш е

е

о

о д

ди

и н

н

\f

\f а

аз

з

у

у з

зя

я \b

\b а

а

в

в о

о н

н а

а

с

с в

в о

о ю

ю

д

д о

о н

н е

еч

ч к

ку

у

н

н а

а

\f

\f у

ук

к и

и ,

,

г

г \b

\b я

ян

н у

у\b

\b а

а

н

н а

а

н

н е

еї

ї,

,

п

п \f

\fо

ош

ш е

еп

п о

от

ті

і\b

\b а

а:

:

— Л

Л

ю

ю б

ба

а

м

м о

оя

я

Б

Б і

і\b

\b о

о с

сн

н і

іж

ж к

ко

о ,

,

— т

т

а

а

й

й

п

п о

ом

м е

е\f

\f \b

\bа

а.

.

З

З а

а

я

я к

к и

и й

йс

сь

ь

ч

ч а

ас

с

к

к о

о \f

\f о

о\b

\bь

ь

о

о ж

ж е

ен

н и

и в

вс

ся

я

з

з н

н о

ов

ву

у.

.

Н

Н о

ов

ва

а

к

к о

о \f

\f о

о\b

\bе

ев

в а

а

б

б у

у\b

\b а

а

н

н е

еп

п о

ог

га

а н

н а

а

н

н а

а

в

в \f

\f о

од

ду

у,

,

о

о т

т

\b

\b и

и ш

ш е

е

д

д у

уш

ш у

у

в

в о

о н

н а

а

м

м а

а\b

\b а

а

ч

ч о

о \f

\f н

н у

у

т

т а

а

з

з \b

\b у

у.

.

Н

Н і

ік

к о

о \b

\bи

и

щ

щ е

е

н

н е

е

б

б у

у\b

\b о

о

в

в

к

к о

о \f

\f о

о\b

\bі

ів

в с

ст

тв

в і

і

т

т а

а к

к о

о ї

ї

\b

\b и

и х

хо

о ї

ї

ж

ж і

ін

н к

ки

и ,

,

я

я к

к

м

м а

ач

ч у

ух

х а

а

Б

Б і

і\b

\b о

о с

сн

н і

іж

ж к

ки

и .

.

С

С п

п\b

\bи

и в

ва

а\b

\b и

и

\f

\f о

ок

ки

и .

.

К

К \f

\fа

ас

са

а

к

к о

о \f

\f о

о\b

\bе

ев

в и

и

н

н е

е

в

в ’

’я

я н

н у

у\b

\b а

а,

,

а

а \b

\b е

е

п

п о

о\f

\f я

яд

д

з

з

н

н е

ею

ю

п

п і

ід

д \f

\f о

осс т

та

а \b

\b а

а

Б

Б і

і\b

\b о

о с

сн

н і

іж

ж к

ка

а.

.

Д

Д і

ів

в ч

ч и

и н

ну

у

\b

\b ю

ю б

би

и \b

\bи

и

в

в с

сі

і

— н

н

е

е

т

т і

і\b

\b ь

ьк

к и

и

з

з а

а

в

в \f

\f о

од

ду

у,

,

а

а й

й

з

з а

а

д

д о

о б

б\f

\f е

е

с

с е

е \f

\f ц

ц е

е.

.

О

О д

дн

н а

а

\b

\b и

и ш

ш е

е

к

к о

о \f

\f о

о\b

\bе

ев

в а

а(

м а

ач

ч уу х

х а

а

н

н е

ен

н а

ав

в и

и д

ді

і\b

\b а

а

ї

ї ї

ї,

,

і

і

щ

щ о

о

д

д а

а\b

\b і

і,

,

т

т о

о

д

д у

уж

ж ч

че

е.

.

В

В о

он

н а

а

с

с т

т\f

\f а

аш

ш е

ен

н н

но

о

б

б о

о я

я\b

\b а

ас

ся

я ,

,

щ

щ о

о

Б

Б і

і\b

\b о

о с

сн

н і

іж

ж к

ка

а

п

п і

ід

д \f

\f о

ос

ст

те

е

і

і

с

с т

та

а н

н е

е

н

н а

ай

й в

в\f

\f о

од

д\b

\b и

и в

ві

іш

ш о

ою

ю

в

в

к

к о

о \f

\f о

о(

(

\b

\b і

ів

в с

ст

тв

в і

і.

.

М

М а

ач

ч у

ух

х а

а

\f

\f о

об

би

и \b

\bа

а

в

в с

се

е ,

,

щ

щ о

об

б

к

к \f

\f а

ас

са

а

п

п \f

\fи

и н

нц

це

ес

си

и

з

з і

ів

в ’

’я

я \b

\b а

а.

.

1

1 2

2

Б

Б

і

і\b

\b о

о с

сн

н і

іж

ж к

ка

а

п

п о

о\f

\f а

а\b

\b а

а

н

н а

ай

й ч

чо

о \f

\f н

н і

іш

ш у

у

\f

\f о

об

бо

о т

ту

у ,

,

о

о д

дя

яг

га

а \b

\b а

ас

ся

я

в

в

с

с а

а м

м е

е

\b

\b а

ах

х м

м і

іт

т т

тя

я

і

і

ж

ж и

и\b

\bа

а

\f

\f а

аз

зо

о м

м

з

з і

і

с

с \b

\b у

уг

га

а м

м и

и.

.

К

К о

о\f

\f о

о\b

\bе

ев

в а

а

я

я к

к

м

м о

ог

г\b

\b а

а

п

п \f

\fи

и н

ни

и ж

ж у

ув

в а

а\b

\b а

а

п

п \f

\fи

и н

нц

це

ес

су

у,

,

о

о д

дн

н а

ак

к ,

,

ж

ж и

ив

ву

уч

ч и

и

в

в

б

б \f

\f у

уд

д і

і

й

й

т

т я

я ж

ж к

ко

о

п

п \f

\fа

ац

ц ю

ю ю

юч

чи

и ,

ді

ів

в ч

ч и

и н

на

а

з

з

к

к о

о ж

ж н

ни

и м

м

д

д н

н е

ем

м

у

у с

с е

е

г

г а

а \f

\f н

н і

іш

ш а

а\b

\b а

а,

,

і

і в

вс

сі

і

т

т е

е

б

б а

ач

ч и

и \b

\bи

и .

.

Ю

Ю н

на

а

Б

Б і

і\b

\b о

о с

сн

н і

іж

ж к

ка

а

м

м \f

\fі

ія

я \b

\b а

а

п

п \f

\fо

о

п

п \f

\fе

ек

к \f

\f а

ас

сн

н о

ог

го

о

п

п \f

\fи

и н

нц

ца

а,

,

я

я к

к и

и й

й

з

з а

а б

б е

е\f

\f е

е

ї

ї ї

ї

к

к о

о \b

\bи

и с

сь

ь

в

в і

ід

д

ж

ж о

о\f

\f с

ст

то

о к

к о

о ї

ї

к

к о

о \f

\f о

о\b

\bе

ев

в и

и

д

д о

о

с

с в

в о

о г

го

о

к

к \f

\f и

и ш

ш т

та

а \b

\b е

ев

в о

о г

го

о

п

п а

а\b

\b а

ац

ц у

у.

..

..

.

І

І

о

о с

сь

ь ,

,

н

н а

а\f

\f е

еш

ш т

ті

і,

,

н

н а

ас

ст

та

а в

в

д

д е

ен

н ь

ь,

,

щ

щ о

о

й

й о

ог

го

о

т

т а

а к

к

б

б о

о я

я\b

\b а

ас

ся

я

к

к о

о \f

\f о

о\b

\bеевв а

а.

.

З

З а

а

з

з в

в и

и ч

чк

ко

о ю

ю

в

в о

о н

н а

а

з

з а

а п

п и

и т

та

а \b

\b а

а

с

с в

в о

о є

є

ч

ч а

а\f

\f і

ів

в н

н е

е

д

д з

зе

е \f

\f к

ка

а\b

\b ь

ьц

ц е

е:

:

Дзеркал\bце, скаж\f мені:

найм\fліша я ч\f ні?

B B

Читати далі
Додати відгук