Бременські музики

Опис:

Улюблена дитяча казка у бездоганному «абабагаламазькому» викладі. Завдяки якісному картону ця книжка зможе витримати найрізноманітніші способи читання найменших читачів. Проілюструвала книжку популярна дитяча ілюстраторка Оксана Ігнащенко.

Брати Гр\bм

Бремен\fьк\b музики

БРЕМЕНС\bКІ МУ\fИКИПереказ \bз н\bмец\fкої

© «АБАБАГАЛАМАГА», 2006

Ілюстрації © Оксана Іг\Инащенко, 1997, 2006

Текст © переказ І.Малковича за п\Иерекладом С.Сакидона Комп’ютерні чари: Світлана Підопригорина

Право на видання цієї книжки н\Иалежить

«Видавництву Івана Малковича «\ИАБАБАГАЛАМАГА»: Свідоцтво: серія ДК, № 759 від 2.01.2002 Адреса: 01004, Київ, вул.Басейна, 1/2 Тел/факс: (044) 235 01 05; 234 11 31 Email: ivan@ababa.kiev.ua

ISBN 9667047512

Для малят \biд 2 до 1O2

ХудожникОк\fанаІГНАЩЕНКО

П

Пе

ес

с

р

р а

ад

д о

о

\b

\b о

ог

го

о д

ди

и в

вс

с\f

\f ,

,

і

і

в

в о

о н

н и

и

\b

\b і

іш

ш л

ли

и

д

д а

ал

л і

і

у

у д

д в

во

о х

х.

.

Н

Н е

ед

д о

о в

вг

го

о

й

й ш

ш л

ли

и ,

,

к

к о

о л

ли

и

д

д и

и в

вл

л \f

\fт

ть

ь с

с\f

\f

с

с и

и д

ди

и т

ть

ь

\b

\b р

ри

и

д

д о

о р

р о

оз

зі

і

к

к і

іт

т .

.

Г

Г е

ей

й ,

,

с

с т

та

а р

р и

и й

й

В

В о

ор

р к

ко

о т

те

е ,

,

г

г у

у к

к н

н у

ув

в

о

о с

се

е л

л .

.

Щ

Щ о

о

з

з

т

т о

о б

бо

о ю

ю ?

?

Ч

Ч о

ог

го

о

н

н а

ас

су

у\b

\b и

и в

вс

с\f

\f

\f

\f к

к

с

с е

е р

р е

ед

д а

а

н

н а

а

\b

\b '

'\f

\f т

тн

н и

и ц

цю

ю ?

?

А

А

ч

ч о

о г

го

о

м

м е

ен

н і

і

в

в е

ес

се

е л

л о

о м

м у

у

б

б у

ут

ти

и ?

?

к

к а

аж

ж е

е

к

к і

іт

т .

.

П

П о

о%

%

с

с т

та

а р

р і

ів

в

\f

\f ,

,

з

з а

а

м

м и

иш

ш а

ам

м и

и

н

н е

е

в

в ж

ж е

ен

н у

ус

с \f

\f ,

,

о

о т

т

г

г о

о с

с\b

\b о

од

ди

и н

н\f

\f,

,

б

б а

ач

ч ,

,

і

і

н

н а

ад

д у

ум

м а

ал

л а

а

м

м е

ен

н е

е

в

в т

то

о \b

\b и

и т

ти

и .

.

Т

Т о

о

о

о ц

ц е

е

\f

\f

л

л е

ед

д в

ве

е

в

в т

ті

ік

к .

.

С

С л

лу

ух

х а

ай

й ,

,

В

В о

ор

р к

ко

о т

те

е !

!

к

к а

аж

ж е

е

о

о с

се

е л

л .

.

Г

Г а

а й

й д

да

а

з

з

н

н а

ам

м и

и

д

д о

о

Б

Б р

ре

ем

м е

ен

н а

а!

!

Т

Т и

и

жж

м

м а

ас

ст

та

а к

к

д

д а

ав

в а

ат

ти

и

н

н і

іч

ч н

н і

і

к

к о

о н

н ц

це

ер

р т

ти

и

о

о т

т

і

і

с

с т

та

а н

н е

еш

ш

в

в у

ул

л и

и ч

чн

н и

и м

м

м

м у

уз

зи

и к

ко

о ю

ю !

!

2

1

О

О

д

ди

и н

н

ч

ч о

о л

ло

о в

ві

ік

к

м

м а

ав

в

о

о с

сл

л а

а,

,

\f

\f к

к и

и й

й

б

б а

аг

га

а т

то

о

р

р о

ок

кі

ів

в

\b

\b о

ок

кі

ір

р н

н о

о

й

й о

ом

м у

у

с

с л

л у

уж

ж и

ив

в.

.

Т

Т а

а

\b

\b і

ід

д

с

с т

та

а р

р і

іс

с т

ть

ь

о

о с

се

е л

л

з

з а

а н

н е

ем

м і

іг

г ,

,

і

і

г

г о

о с

с\b

\b о

одд а

ар

р

\b

\b р

ро

ог

гн

н а

ав

в

й

й о

ог

го

о

в

в і

ід

д

д

д о

о м

м у

у.

.

П

П о

од

да

ав

в с

с\f

\f

о

о с

се

е л

л

д

д о

о

Б

Б р

ре

ем

м е

ен

н а

а.

.

О

О т

т

і

і д

д е

е

в

в і

ін

н ,

,

і

і д

д е

е,

,

б

б а

ач

ч и

и т

ть

ь

л

л е

еж

ж и

ит

ть

ь

\b

\b р

ри

и

д

д о

о р

р о

оз

зі

і

\b

\b е

ес

с:

:

в

в и

и с

со

о л

ло

о \b

\b и

и в

в

\f

\f з

зи

и к

ка

а,

,

н

н а

ас

си

и л

лу

у

д

д и

и х

ха

ає

є.

.

— А

А

г

го

о в

в,

,

Х

Х а

а\b

\b к

ку

у,

,

— г

г

у

у к

к н

н у

ув

в

о

о с

се

е л

л ,

,

— ч

ч

о

о г

го

о

т

т и

и

т

т а

а к

к

в

в а

аж

ж к

ко

о

с

с о

о \b

\b е

еш

ш ?

?

— О

О

х

х,

,

— к

к

а

аж

ж е

е

\b

\b е

ес

с,

,

— с

с

т

та

а р

р и

и й

й

\f

\f

с

с т

та

а в

в ,

,

н

н а

а

\b

\b о

ол

лю

ю в

ва

ан

н н

н\f

\f

х

х о

о д

ди

и т

ти

и

в

в ж

ж е

е

н

н е

е

м

м о

ож

ж у

у,

,

о

о т

т

м

м і

ій

й

г

г о

о с

с\b

\b о

од

да

ар

р

м

м е

ен

н е

е

й

й

\b

\b р

ро

ог

гн

н а

ав

в .

.

— З

З

н

н а

ає

єш

ш

щ

щ о

о,

,

— к

к а

аж

ж е

е

о

о с

се

е л

л .

.

— Я

Я

м

м а

ан

н д

др

р у

ую

ю

о

о ц

ц е

е

д

д о

о

Б

Б р

ре

ем

м е

ен

н а

а,

,

х

х о

о ч

чу

у

т

т а

а м

м

в

в у

ул

л и

и ч

чн

н и

и м

м

м

м у

уз

з

‡ к

к

о

о ю

ю

с

с т

та

а т

ти

и .

.

Г

Г а

а й

й д

да

а

з

з і

і

м

м н

но

ою

ю !

!

Я

Я

г

г р

р а

ат

ти

и м

м у

у

н

н аа

л

л ю

ю т

тн

н і

і,

,

а

а

т

т и

и

б

б и

и т

ти

и м

м е

еш

ш

у

у

б

б у

уб

б о

о н

н .

.

Читати далі
Додати відгук