Коханець

Жанр: Стиль життя, Художня література

Правовласник: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Дата першої публікації: 2009

Опис:

1984 року Марґеріт Дюрас написала свою найвідомішу повість «Коханець», яка удостоєна Гонкурівської премії. Повість «Коханець» багато в чому автобіографічна. Її стиль набагато витонченіший, ніж стилістика усіх її попередніх творів. Психологічний струмінь тут подається під таким тиском, що сприймається як музика. Дія повісті відбувається в Індокитаї, французькій героїні п’ятнадцять з половиною років, вона живе з матір’ю та двома братами. Старший брат — виродок, гравець і баламут, молодший — ніжний і чуттєвий хлопчик. Мати самовіддано любить старшого сина, до всіх інших вона байдужа. Юна героїня мріє виїхати до Франції, але поки що її віддали в пансіон. Якось на поромі вона знайомиться з китайцем, який стає її коханцем. Він — син дуже багатого батька, дівчина стає його утриманкою. Справжній жах охоплює молодого чоловіка, коли він розуміє, що закоханий у дівчинку по-справжньому… 1992 р. Жан-Жак Анно зняв знаменитий однойменний фільм, який отримав кілька престижних кінопремій. Переклав з французької Роман Осадчук.

Ì

Ìà

àð

ðj

å ð

ð i

ò

Ä

Ä þ

þ ð

ðà

à ñ

ñ

êîõàíåöü

KOHANEC_2009_OK.qxd 09.04.2009 11:08 Page 1

У «Дорослі\b серії»

(«АБАБАГАЛАМА\еГА\bроз\f»

та «АБАБАГАЛАМА\еГА\bоезія»),

пубЩbікуватЩ'муться найкЩмращі творЩ'

сучасної ЩbітературЩ' —Щм української і зарубіжнЩмої.

l’amant

Marguerit

Duras

KOHANEC_2009_OK.qxd 09.04.2009 11:08 Page 2

ПерекЩbав з французькоЩмїРо\fан Осадчукза редакцією

Ігоря Березовського

êîõàíåöü

KOHANEC_2009_OK.qxd 09.04.2009 11:08 Page 3

ББК 84.4 ФРАД 97

Марґеріт ДюрасКОХАНЕЦЬ

© 1984 by Les Editions de Minuit

ПерекЩbад з французькоЩмї © Роман Осадчук за редакцією І. Березовського, 2009

ВЩ'дання українською мовЩмою:

«А=БА=БА=ГА=ЛА=МА=ГА», 2009

ОбкЩbадЩ'нка, дЩ'зайн: ГаЩbя БуЩмкша

ЕкскЩbюзЩ'вне право на вЩ'даЩмння цієї кнЩ'жкЩ'

українською мовою наЩbежЩмЩ'ть «ВЩ'давнЩ'цтву

Івана МаЩbковЩ'ча «А=БА=БА=ГА=ЛА=МА=ГА»Щм.

ВЩ'дання здійснене в раЩммках ПрограмЩ' спрЩ'яння вЩ'давнЩ'чій справі «СковЩморода» ПосоЩbьства Франції в Україні та МініЩмстерства закордоннЩ'х справ ФранЩмції.

ВЩ'давнЩ'цтво «А=БА=БА=ГА=ЛА=МА=ГА»: Свідоцтво: серія ДК, № 759 відЩм 2.01.2002 Адреса: 01004, КЩ'їв, вуЩb.БасейнЩма, 1/2 E=mail: ivan@ababa.kiev.ua

ПоЩbіграфія: БіЩbоцерківськЩма КФ. Зам. 9=76

ISBN 978=966=7047=77=1

www.ababahalamaha.com.ua www.ababagalamaga.com.ua

KOHANEC_2009_OK.qxd 09.04.2009 11:08 Page 4

Читати далі
Додати відгук