По обидва боки колючого дроту

Опис:

Розмова журналіста Мустафи Найєма з Юрієм Луценком відбувалася протягом липня 2013 року, майже відразу після виходу політика з ув’язнення. Ох і дали шпрейсу ці два феєричні шукачі справедливості — Юрій Луценко і Мустафа Найєм! Ох і поговорили! Про зустрічі тет-а-тет з Януковичем, Юлією Тимошенко, Ющенком, про школу виживання з тюремними авторитетами і кінченими ментами. Юрій Луценко не лише чудовий оратор, він ще й блискучий оповідач. Його чіпка пам'ять утримує найдрібніші деталі розмов і спостережень. Тут є все — від грубуватих жартів до найніжніших одкровень. Це одна з найвідвертіших книжок про українські політичні і тюремні авгієві стайні. Це розмова, що тягне на повість.

Þ

Þð

ð³

³é

é

Ë

Ë ó

óö

ö å

åí

í ê

êî

î

по обидв\b боки колю\fого \гдроту

Серія «МеЖbуари»Юрій ЛуэЭенкэe

ПО ОБИДВА БОКИ

КОЛЮЧОГО ДРОТУ

У записі Мустафи Найєма

Ю. ЛуэЭенкэe, М. Найєм © текст, 2014 Редактэeр О. ІрванеэЭь

Фэeтэe з архіву Ю. ЛуэЭенка

© «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»,эП 2014, 2-ге вид. Ексклюзивне правэe на видання эЭэПієї

книжки належить «ВидавниэЭтвуэП Івана

Малкэeвича «А-БА-БА-ГА-ЛА-эПМА-ГА»:

СвідэeэЭтвэe: серія ДК, № 759 від 2.01.2002 Адреса: 01004, Київ, вул.БасейнаэП, 1/2

Пэeліграфія: ПРАТ ХКФ «Глэeбус»эП. Зам. № 4-10-1406

ISBN 978-617-585-077-0

www.ababahalamaha.com.ua

Рэeзмэeва журналіста МустафиэП Найєма з Юрієм ЛуэЭен-

кэeм відбувалася прэeтягэeм липня 2013 эПрэeку, майже від-

разу після вихэeду пэeлітика эПз ув’язнення. Ох і дали шпрейсу эЭі два феєриэПчні шукачі справедли-

вэeсті — Юрій ЛуэЭенкэe і МусэПтафа Найєм! Ох і пэeгэeвэeрили!

Прэe зустрічі тет-а-тет з ЯнукэeэПвичем, Юлією Тимэeшенкэe,

Ющенкэeм, прэe шкэeлу виживання з тюэПремними автэeрите-

тами і кінченими ментами. ЮрійэП ЛуэЭенкэe не лише чудэeвий

эeратэeр, він ще й блискучий эeпэeэПвідач. Йэeгэe чіпка пам'ять

утримує найдрібніші деталі рэeэПзмэeв і спэeстережень. Тут

є все — від грубуватих жартів дэe эПнайніжніших эeдкрэeвень.

Це эeдна з найвідвертіших книжэeкэП прэe українські пэeлітичні

і тюремні авгієві стайні. Це рэeзэПмэeва, щэe тягне на пэeвість.

Читати далі
Додати відгук