Три листки за вікном

Жанр: Стиль життя, Детективи, Художня література

Правовласник: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Дата першої публікації: 2011

Опис:

Роман-трилогію «Три листки за вікном» (1986) справедливо вважають чи не найвидатнішим твором Валерія Шевчука. Саме за цей роман письменника удостоєно двома найпрестижнішими преміями — Шевченківською та премією Фундації Антоновичів. «Три листки за вікном» – це химерна й захоплива таємничо детективна історія трьох поколінь Турчиновських, яка бере початок у далекому ХХVII столітті.

Â

ÂÀ

À Ë

Ë Å

ÅÐ

Ð I

É Ø

ØÅ

ÅÂ

 ×

× Ó

ÓÊ

Ê

òðè ëèñòêè çà âiêíîì

\b 

\f

\b

\b

 

òðè ëèñòêè çà âiêíîì

\b

âàëåðié

øåâ÷óê

ББК 84.4УКР6Ш37

«Перлини \bуча\bн\fї

літератури»

В*bлер*fй Шевчук

ТРИ ЛИСТКИ ЗА ВІКНОМ Ром*bнтриптих

© В*bлер*fй Шевчук, 1986, 2012

Художник: Н*bт*bля Мих*bйличенко

© «АБАБАГАЛАМА*йГА», 2012

Ексклюзивне пр*bво н*b вид*bння ц*fє*йї

книжки н*bлежить «Вид*bвництву Ів*b*йн*b

М*bлкович*b «АБАБАГА*йЛАМАГА».

Св*fдоцтво: сер*fя ДК, № 759 в*fд 2.01.2002 Адрес*b: 01004, Київ, вул.Б*bсейн*b, 1/2 Email: ivan@ababa.kiev.ua

Пол*fгр*bф*fя: ПРАТ ХКФ «Глобус». З*й*bм. №11435

ISBN 9786175850244

www.ababahalamaha.com.ua

Читати далі
Додати відгук