Все поруч

Жанр: Сучасна українська література, Поезія, Художня література

Правовласник: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Дата першої публікації: 2011

Опис:

«Це нове знайомство з добре знаним поетом відкриває в несподіваному ракурсі те, що так чи інакше було властиве йому протягом усього поетичного шляху — вишуканість простоти і рідкісний ліризм, який досконало поєднує печальне та комічне; він не боїться бути спонтанним і ніжним, — чого боятися, коли ти зберігаєш вірність своєму янголові, або, висловлюючись загальнозрозумілою мовою людей, — своїй ідентичності...» (Кость Москалець). До книги вибраного відомого українського поета разом з віршами з попередніх збірок увійшли нові та неoпубліковані вірші й переклади, а також есеї та інтерв’ю.

Фото ГордIbя МаIfковича

ІванМал

видання

друге,

доповнене

ББК 84.4УКР6М19

«Це нове знайомство з добр<Се знаним поетом

від

чи іна

поетичного шляху — вишу

і рід

печальне та

ним і ніжним, — чого боятися,

вірність своєму янголові, або, в<Сисловлюючись

загальнозрозумілою мовою лю<Сдей, — своїй

ідентичності...» (Кость Мос\bале\fь).

До

разом з віршами з попередн<Сіх збіро

та неoпублі

та інтерв’ю.

Іван МаIfкович

ВСЕ ПОРУЧ

ВибранIb вIbршIb, перекIfади, есIкеї, Ibнтерв’ю

© Іван МаIfкович, 2011, видаIкння друге, доповнене

УсIb права застережено. Цю кIкнижку

не варто вIbдтворювати жодним способом

без попередньої письмовIкої згоди Автора

Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»:

СвIbдоцтво: серIbя ДК, №759 вIbд 2.Iк01.2002

Адреса видавництва: 01004, IкКиїв, вуIf. Басейна, 1/2

www.ababahalamaha.com.ua

ПоIfIbграфIbя: ВАТ ХКФ «ГIfобус». Зам. 1-0836

ІSBN 978-617-585-000-8

Читати далі
Додати відгук