Хронологія мовних подій в Україні

Жанр: Литература

Правообладатель: К.І.С.

Дата первой публикации: 2004

Описание:

У книжці стисло відбито культурні, освітні, політичні, мистецькі події, що так чи так вплинули на розвиток та побутування української мови й складають кістяк її зовнішньої історії. Відбито найголовніші ключові події, згадано найвизначніші постаті, найважливіші освітні заклади, наукові інституції, видавництва, культурні осередки, періодичні видання. Інформацію супроводжують посилання на джерела, що дає змогу користуватися книжкою як бібліографічним довідником. У додатках подано перелік словників, виданих в Україні протягом 1917-1948 років, та документи, що свідчать про специфічну діяльність офіційних мовознавчих та освітніх інституцій на початку 30-х років, що великою мірою визначила мовну, зокрема лексикографічну й термінознавчу, стратегію в Україні на весь наступний період.

cover.jpg

 

 

 

Хронологiя мовних подiй в Українi

(зовнiшня iсторiя української мови)

 

 

 

 

Вiктор Кубайчук

У книжцi стисло вiдбито культурнi, освiтнi, полiтичнi, мистецькi подiї, що так чи так вплинули на розвиток та побутування української мови й складають кiстяк її зовнiшньої iсторiї. Вiдбито найголовнiшi ключовi подiї, згадано найвизначнiшi постатi, найважливiшi освiтнi заклади, науковi iнституцiї, видавництва, культурнi осередки, перiодичнi видання. Iнформацiю супроводжують посилання на джерела, що дає змогу користуватися книжкою як бiблiографiчним довiдником. У додатках подано перелiк словникiв, виданих в Українi протягом 1917—1948 рокiв, та документи, що свiдчать про специфiчну дiяльнiсть офiцiйних мовознавчих та освiтнiх iнституцiй на початку 30-х рокiв, що великою мiрою визначила мовну, зокрема лексикографiчну й термiнознавчу, стратегiю в Українi на весь наступний перiод. Книжку призначено широкому загаловi читачiв.

 

Рецензенти:

Сергiй Бiлокiнь, доктор iсторичних наук, лауреат Нацiональної премiї України iм. Т.Шевченка

Михайлина Коцюбинська, кандидат фiлологiчних наук, старший науковий

працiвник Iнституту лiтератури iм. Т.Г. Шевченка

Лариса Масенко, кандидат фiлологiчних наук, зав. кафедри української мови НАУКМА;

Валерiй Шевчук, письменник, лауреат Нацiональної премiї України iм. Т.Шевченка

Читать далее
Добавить отзыв