На кожум'яках

Описание:

Іван Нечуй-Левицький є класиком української літератури. Він працював у численних жанрах і з численними темами. Його внесок в українську літературу важко переоцінити. Саме цей письменник ввів низку нових тем, мотивів і сюжетів і літературний процес. Свирид Іванович Голохвостий, Химка, родина Рябків, прекрасна Оленка, пихата Євросина та інші всім відомі з тексту, фільмів і вистав персонажі. Саме час згадати крилаті фрази з хрестоматійного тексту.

Iван Нечуй-Левицький

На кожум’яках

Мiщанська комедiя на 5 дiй

 

 

ДIЙОВI ОСОБИ

 

С и д i р  С в и р и д о в и ч  Р я б к о, київський мiщанин, має крамницю на Подолi.

Є в д о к i я  К о р н i ї в н а, його жiнка.

Є в ф р о с и н а, їх дочка.

Г о р п и н а  К о р н i ї в н а  С к а в ч и х а, сестра Євдокiї Корнiївни, перекупка, вдова; перепродує яблука.

О л е н к а, її дочка.

С в и р и д  I в а н о в и ч  Г о с т р о х в о с т и й, цилюрник

Н а с т я

О л ь г а Євфросининi приятельки, панни.

В а р в а р а

Х и м к а, Рябкова наймичка.

П е д о р я, Горпинина поденщиця.

М а р т а, Б у б л е й н и ц я.

О р и н а, Б а ш м а ч н и ц я

М е р о н i я печорськi мiщанки, були послушницями.

М а г д а л и н а

1-й  м и т р о п о л и ч и й  б а с.

2-й  м и т р о п о л и ч и й  б а с.

Б е р к о  й  В о л ь к о, жиди, процентщики.

М i щ а н к и, ш а ф е р и, м i щ а н и  та к а т е р и н щ и к.

Дiя дiється у Києвi, на Кожум’яках.

Гострохвостий та Євфросина трохи закидають по-руськiй.

Читать далее
Добавить отзыв