Усна історія російсько-української війни (2014-2015 роки)

Описание:

У збірнику наведено результати опитувань учасників війни на Сході України 2014-2015 рр. дослідниками історичного факультету Запорізького національного університету. До першого випуску серії увійшли спогади бійців 79-ї та 55-ї бригад Збройних сил України, військовослужбовців Національної гвардії України, представників запорізької Служби з надзвичайних ситуацій та волонтерів.

Інтерв’ю доповнені фотографіями та картами зони бойових дій. 

Для дослідників, студентів та усіх, хто цікавиться перебігом військового конфлікту на Донбасі. Російською та українською мовами.

usna_istoria_cover.png

УДК 821.161.2'06-92+[94:355.4](477)"20014/2015"

ББК 84(4Укр)6-4+63.3(4Укр)64

У75

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради

Запорізького національного університету

(протокол №11 від 26.05.2015 р.)

Редакційна колегія серії:

к.і.н. Владислав Мороко, к.і.н. Роман Молдавський, к.і.н. Сергій Білівненко, к.і.н. Олексій Штейнле, Володимир Лініков, Михайло Волобуєв, Михайло Павленко

У75 Усна історія російсько-української війни (2014-2015 роки) / за ред. В. Мороко ; Укр. ін-т нац. пам’яті, Запоріз. нац. ун-т., Іст. ф-т, Запоріз. облдержадмін., Департамент культури, туризму, національностей та релігій. – Вип. 1. — Київ : К.І.С., 2015. — 176 с. : іл.

ISBN 978-617-684-120-3

У збірнику наведено результати опитувань учасників війни на Сході України 2014-2015 рр. дослідниками історичного факультету Запорізького національного університету. До першого випуску серії увійшли спогади бійців 79-ї та 55-ї бригад Збройних сил України, військовослужбовців Національної гвардії України, представників запорізької Служби з надзвичайних ситуацій та волонтерів.

Інтерв’ю доповнені фотографіями та картами зони бойових дій.

Для дослідників, студентів та усіх, хто цікавиться перебігом військового конфлікту на Донбасі. Російською та українською мовами.

© Український інститут національної пам’яті, 2015.

© Запорізький національний університет, 2015.

© Запорізька обласна державна адміністрація, 2015.

© Ольга Сало, дизайн, 2015.

Читать далее
Добавить отзыв