Антагонізм і примирення у мультикультурних середовищах

Жанр: Человек и общество, Публицистика, Религия

Правообладатель: Ніка-Центр

Дата первой публикации: 2017

Описание:

Колективна монографія містить результати досліджень, прове- дених в 2010–2012 рр. у полікультурних середовищах (Цєшинська Силезія, Опольська Силезія, східна Латвія, Львівщина, Семиград) міжнародною групою науковців під керівництвом професора Яцека Курчевського (Інститут прикладних суспільних наук Варшавського університету). На підставі вивчення кількох ареалів сучасного по- лікультурного фронтиру – Силезії в її історичних границях, межі проживання балтійського та слов’янського населення, польсько- українського прикордоння, а також Клуж-Напока в Румунії як те- риторії прикладних зацікавлень соціології примирення і конфлікто- генної етнізації – автори наукових розвідок досліджують актуальний стан відносин між представниками різних національностей, вірос- повідань, ідентичностей; аналізують явища, важливі для досягнення примирення у мультикультурних спільнотах загалом та зокрема для польського суспільства. Для соціологів, істориків, політологів, філософів, європеїстів, міжнародників, а також усіх, хто цікавиться методологією антропо- логії та соціології примирення.

Заснована 2001 р. Випуск 17

Антагонізм і примирення

у мультикультурних середовищах

Antagonizm

i pojednanie

w środowiskach

wielokulturowych

pod redakcją

Jacka Kurczewskiego i Aleksandry Herman

słowo/obraz terytoria

Антагонізм

і примирення

у мультикультурних

середовищах

За редакції

Яцека Курчевського і Олександри Герман

Переклад з польської

Київ

Ніка-Центр

2017

УДК 94

ББК 63.3 А 72

Переклад з польської : В .Ф . Саган

Наукова редакція : А .М . Киридон , С .С . Троян

А 72 Антагонізм

і примирення у мультикультурних сере -

до

вищах / за ред . Я . Курчевського і О . Герман ; наук. ред .

А .М . Киридон , С.С . Троян ; пер . з польськ . В.Ф . Сагана . –

К . : Ніка -Центр , 2017. – 512 с . – (Серія «Зміна парадигми »;

вип . 17).

ISBN 978-966-521-688-9

Колективна монографія містить результати досліджень , прове -

дених в 2010–2012 рр . у полікультурних середовищах (Цєшинська

Силезія , Опольська Силезія , східна Латвія , Львівщина , Семиград )

міжнародною групою науковців під керівництвом професора Яцека

Курчевського (Інститут прикладних суспільних наук Варшавського

університету ). На підставі вивчення кількох ареалів сучасного по -

лікультурного фронтиру – Силезії в її історичних границях , межі

проживання балтійського та слов ’янського насе

лення, польсько -

українського прикордоння , а також Клуж -Напока в Румунії як те -

риторії прикладних зацікавлень соціології примирення і конфлікто -

генної етнізації – автори наукових розвідок досліджують актуальний

стан відносин між представниками різних національностей , вірос -

повідань , ідентичностей ; аналізують явища , важливі для досягнення

примирення у мультикультурних спільнотах загалом та зокрема для

польського су

спільства .

Для соціологів , істориків , політологів , філософів , європеїстів ,

міжнародників , а також усіх , хто цікавиться методологією антропо -

логії та соціології примирення .

УД К 94

ББК 63.3

ISBN 978-966-521-688-9 © wydawnictwo s

łowo/obraz terytoria,

Gdań sk 2012

© Переклад . В .Ф .Саган , 2017

© Наукова редакція . А .М .Киридон ,

С .С .Троян , 2017

© «Ніка -Центр », 2017

© Серія «Зміна парадигми ».

« Ніка -Центр », 2001

Читать далее
Добавить отзыв