Українсько-польські відносини в умовах гібридних загроз безпеці

Жанр: Человек и общество, Политика

Правообладатель: Ніка-Центр

Дата первой публикации: 2019

Описание:

У науковій монографії колективу авторів Київського національного універ- ситету імені Тараса Шевченка і Університету Марії Кюрі-Склодовської з Любліна (Республіка Польща) на основі широкого кола джерел здійснено комплексний аналіз польсько-українських міждержавних відносин в умовах викликів та гібридних за- гроз безпеці. Для усіх, хто цікавиться історією і сучасним станом українсько-польських відносин.

Українсько-польські відносини в умовах гібридних загроз безпеці Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa

Київ – Люблін 2019

StoSunki polSko-ukraińSkie

w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeńS twa

redakcja naukowa walenty baluk, Mykoła doroszko

Kijów

Nika-Centre

Lublin

Wydawnictwo UMCS

2019

Інститут міжнародних відносин

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Факультет політології

Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Центр Східної Європи УМКС

за співпраці з Польським Інститутом у Києві

У К раїнсь Ко-по Льсь Кі

відносини в Умовах

гібридних загроз безпеці

н аукова редакція

валентина балюка та миколи дорошка

Київ

Ніка-Центр

Люблін

Видавництво УМКС

2019

Читать далее
Добавить отзыв