Біг на місці. Парадокси конкуренції

Описание:

Книжка норвезьких науковців Д.О. Гессена та Т.Г. Еріксена присвя- чена такому соціальному феномену, як конкуренція. Автори дослідили прояв цього явища у різних царинах суспільного життя — від живої природи до політики та спорту, — називаючи його перегонами на бі- говій дорожці. Конкуренція має як позитивні, так і негативні наслідки. І завдання людини ХХІ століття — направити конкуренцію у потрібне русло, щоб зберегти її ефект позитивних змін і творчого розвитку і водночас нейтралізувати негативні, наприклад шкідливий вплив на довкілля. Ми мешкаємо у світі з обмеженими ресурсами, при цьому одні ресурси цінніші за інші, й боротьба за ліпші з них триває як на індивідуальному рівні, так і на рівні держав і їхніх об’єднань. Конку- ренція може спричинити вимирання виду, коли вона доводить його представників до абсурду самознищення, та призвести до екологічних катастроф. І обов’язок сучасної сумлінної людини цього уникнути. Для широкого кола читачів.

Даґ О. Ге\b\bен, То\fа\b Гілланд Ерік\bен

Біг на мі\bці: пара\fок\bи конкуренції

Dag O. Hessen, Thomas Hylland Eriksen

På stedet løp.

Konkurransens paradokser

Oslo • Aschehoug • 2012

Даґ О. Гессен, Томас Гілланд Еріксен

Біг на місці:

парадокси конкуренції

Переклад з норвезької Ірини Сабор

Київ

Ніка-Центр

2014

УДК 574+316.77

ББК 28.080:60.56

Г43

Переклад з норвезької Ірини Сабор

Переклад за виданням: Dag O. Hessen og Thomas Hylland Eriksen

På stedet løp. Konkurransens paradokser

Г43

Гессен Д. О.

Біг на місці: парадокси конкуренції / Даґ О. Гессен, Томас

Гілланд Еріксен ; пер. з норвезьк. І. Сабор. – К. : Ніка-Центр,

2014. – 208 с.

ISBN 978-966-521-647-6

Книжка норвезьких науковців Д.О. Гессена та Т.Г. Еріксена присвя-

чена такому соціальному феномену, як конкуренція. Автори дослідили

прояв цього явища у різних царинах суспільного життя — від живої

природи до політики та спорту, — називаючи його перегонами на бі-

говій дорожці. Конкуренція має як позитивні, так і негативні наслідки.

І завдання

людини ХХІ століття — направити конкуренцію у потрібне

русло, щоб зберегти її ефект позитивних змін і творчого розвитку і

водночас нейтралізувати негативні, наприклад шкідливий вплив на

довкілля. Ми мешкаємо у світі з обмеженими ресурсами, при цьому

одні ресурси цінніші за інші, й боротьба за ліпші з них триває як на

індивідуальному

рівні, так і на рівні держав і їхніх об’єднань. Конку-

ренція може спричинити вимирання виду, коли вона доводить його

представників до абсурду самознищення, та призвести до екологічних

катастроф. І обов’язок сучасної сумлінної людини цього уникнути.

Для широкого кола читачів.

УДК 574+316.77

ББК 28.080:60.56

ISBN 978-966-521-647-6

© 2012, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS

© Переклад. І. Сабор, 2014

© Оригінал-макет. Видавництво «Ніка-Центр»,

2014

Читать далее
Добавить отзыв