Гібридна війна Росії проти України. Історико-політичне дослідження

Жанр: История, История Украины, Военное дело, Люди, Мир

Правообладатель: Ніка-Центр

Дата первой публикации: 2016

Описание:

У науковій монографії професорів Київського національного універ- ситету імені Тараса Шевченка Володимира Головченка і Миколи Дорошка на основі широкого комплексу історичних і дипломатичних матеріалів здійснено історико-політичний аналіз причин і наслідків агресивної полі- тики Росії щодо України. Автори кваліфікують збройну агресію Російської Федерації проти України як гібридну війну, що її веде офіційна Москва в політичній, економічній, інформаційній та інших сферах. Автори переконані, що російським очільникам не варто відчувати себе володарями світу, а краще зосередитись на вирішенні питання виживання самої Росії, зваживши на слова кримсько-татарських дипломатів, сказані в Багчесараї московським послам після поразки 150-тисячної московської армії в битві з українським гетьманом Іваном Виговським під Конотопом влітку 1659 року: «Ваш цар хоче запанувати над запорозькими козаками. Польський король також хотів панувати над ними, але й своє королів- ство потім віддав. Те саме буде і з московським царством, загине через козаків». У 1991 році, як відомо, пророцтво збулося – Україна підписала «смертний вирок» Радянському Союзу. Далі буде… Для усіх, хто цікавиться історією і сучасним станом українсько- російських відносин.

Володимир Головченко

Микола Дорошко

ГІБРИДНА ВІЙНА РОСІЇ

ПРОТИ УКРАЇНИ:

ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

За редакції М.С. Дорошка

Київ

Ніка-Центр

2016

УДК 323.269 (571+477)

ББК 66.3(4Укр)

Г61

Рецензенти:

д-р іст. наук, проф., член-кореспондент НАН України В.Ф. Колесник

д-р політ. наук, проф. Г.М. Перепелиця

Затверджено до друку Вченою радою Інституту міжнародних відно-

син Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол №1 від 1 вересня 2016 р.)

Головченко В., Дорошко М.

Г61 Гібридна війна Росії проти України: історико-політичне до-

слідження / Володимир Головченко, Микола Дорошко ; за ред.

М.С. Дорошка. – К. : Ніка-Центр, 2016. – 184 с.

ISBN 978-966-521-689-6

У науковій монографії професорів Київського національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка Володимира Головченка і Миколи Дорошка

на основі широкого комплексу історичних і дипломатичних матеріалів

здійснено історико-політичний аналіз причин і наслідків агресивної полі-

тики Росії щодо України. Автори кваліфікують збройну агресію Російської

Федерації проти України як гібридну війну, що її веде офіційна Москва

в політичній, економічній, інформаційній та інших сферах.

Автори переконані, що російським очільникам не варто відчувати себе

володарями світу, а краще зосередитись на вирішенні питання виживання

самої Росії, зваживши на слова кримсько-татарських дипломатів, сказані

в Багчесараї московським послам після поразки 150-тисячної московської

армії в битві з українським гетьманом Іваном Виговським під Конотопом

влітку 1659 року: «Ваш цар хоче запанувати над запорозькими козаками.

Польський король також хотів панувати над ними, але й своє королів-

ство потім віддав. Те саме буде і з московським царством, загине через

козаків». У 1991 році, як відомо, пророцтво збулося – Україна підписала

«смертний вирок» Радянському Союзу. Далі буде…

Для усіх, хто цікавиться історією і сучасним станом українсько-

російських відносин.

УДК 323.269 (571+477)

ББК 66.3(4Укр)

© Головченко В.І., Дорошко М.С., 2016

© «Ніка-Центр», 2016 ISBN 978-966-521-689-6

Читать далее
Добавить отзыв