Вечірній мед

Описание:

До нової книги відомого українського письменника і музи канта увійшли веселий анархічний роман «Вечірній мед», сповнений інтертекстуальної гри з поетичними текстами покоління вісімдесятників і з творами Стейнбека, Джойса та Бекета. У зворушливій повісті «Зірка на ім’я Марія» істо рія української рокгрупи вкотре переконує читача в тому, що життя є сном; сюрреалістичний «Досвід коронації» — карколомний експеримент із постмодерними текстовими стратегіями. Видання широко представляє есеїстику Костя Москальця, зосереджену на етичних, естетичних і метафізич них проблемах нашого часу.

Ê

ÊÎ

Î Ñ

ÑÒ

Ò Ü

Ü

Ì

Ì î

îñ

ñê

ê à

à ë

ë å

åö

ö ü

ü

âå÷iðíié ìåä

УДК 821.161.23

ББК 84(4УкЇb)64М82

«Перлини \bуча\bн\fї

літератури»

КосЇAь Москалець

ВЕЧІРНІЙ МЕД

КосЇAь Москалець © 2013

На обкладинці: Джон КолЇььєЇb «Леді Ґодіва» ФоЇAо авЇAоЇbа: МоЇAЇbя ОнищукМоЇbозова © «АБАБАГАЛАМАГА», 2013

Ексклюзивне пЇbаво на виданЇьня цієї

книжки належиЇAь «ВидаЇьвницЇAву Івана

Малковича «АБАБАГАЛАМАЇьГА»

ВидавницЇAво «АБАБАГАЛАЇьМАГА»: СвідоцЇAво: сеЇbія ДК, № 759 від 2.01.20Їь02 АдЇbеса: 01004, Київ, вул.БасейнаЇь, 1/2

ПолігЇbафія: ВАТ ХКФ «Глобус». ЗамЇь. №30778

ISBN 9786175850565

www.ababahalamaha.com.ua

Читать далее
Добавить отзыв